Omgevingsvergunningen 19-04-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-037861, Joop Geesinkweg 501, het afwijken van de kantoorbestemming (ontvangen 06-04-2023);
  • 2023-039539, De Flinesstraat 10, het plaatsen van een hekwerk om het terras (ontvangen 07-04-2023).

Duivendrecht

  • 2023-039964, In de Houtzaagmolen 11, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 11-04-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-039517, Vredebest 31, het vergroten en verduurzamen van de woning (ontvangen 08-04-2023);
  • 2023-039526, Rondehoep Oost 9R, het vervangen van de bestaande schuur (ontvangen 08-04-2023);
  • 2023-038072, Ambachtenstraat 55, het plaatsen van een hijskraan voor herstelwerkzaamheden aan een antenne op maandag 8 mei 2023 (ontvangen 07-04-2023);
  • 2023-039932, Achterdijk 54, het vergroten en verduurzamen van de woning (ontvangen 11-04-2023);
  • 2023-039951, Wulp 1, het plaatsen van een dakkapel en aanpassen gevelbedekking (ontvangen 11-04-2023);
  • 2023-039958, Koningin Wilhelminalaan 5C, het uitbreiden van de woning (ontvangen 11-04-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-122592, Vondelstraat 11, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 17-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.