Omgevingsvergunningen 17-05-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-048326, Joan Muyskenweg 29, het bouwen van een laadinfrastructuur (ontvangen 09-05-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-048340, Prinses Margrietlaan 8, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 09-05-2023).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-031158, Waver 5, het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan (ingetrokken 02-05-2023), (verzonden 06-05-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.