Omgevingsvergunningen 15-02-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-019479, Ellermanstraat 38, het bouwen van een nieuw kantoorgebouw (ontvangen 06-02-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-019488, Koningin Emmalaan 30, het verbouwen van de woning (ontvangen 07-02-2023).

Kennisgeving verleende concept-omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) 

De concept-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16-02-2023 tot en met 30-03-2023 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. 

Duivendrecht

  • 2022-115159, Biesbosch 69, brandveilig gebruiken en wijzigen brandscheidingen (verzonden 06-02-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-110779, H.J.E. Wenckebachweg 118, het realiseren van een inrit (verzonden 03-02-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-125088, Grutto 8, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 06-02-2023);
  • 2022-125093, Grutto 18, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 06-02-2023);
  • 2022-122977, achter Korte Dwarsweg 11, het inrichten van een weideperceel (verzonden 08-02-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.