Omgevingsvergunningen 14-06-2023

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2023-048071, Rijksstraatweg 42-50, de woningen intern verbouwen van 2 naar 3 (verzonden 07-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-043295, Coen van Boshuizenlaan 69, Aanbouw in de tuinkant aan de straat zijde (verzonden 06-06-2023);
  • 2022-107084, Korte Dwarsweg 9B, het nieuw bouwen van een bedrijfspand (verzonden 07-06-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.