Omgevingsvergunningen 13-09-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023, Wethouder Koolhaasweg 10, Plaatsen van een Container (verzonden 30-08-2023);
  • Z2023-00000177, Hoger Einde-Zuid 24, plaatsen dakkapellen (verzonden 30-08-2023);
  • Z2023-00000178, Rondehoep West 59, Plattelandswoning (verzonden 31-08-2023);
  • Z2023-00000191, Hoger-Amstellaan 1, Kappen van boom (05-09-2023).

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept geweigerde omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 september tot en met 24 oktober 2023 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Ouderkerk aan de Amstel

•    2023-024952, Waver 25, het realiseren van een bijgebouw (verzonden 09-08-2023).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-037651, Binnenweg te Ouderkerk aan de Amstel, het verbeteren van de dijk, kappen van 11 bomen en realiseren van in/uitritten (verzonden 05-09-2023);
  • Z2023-00000110, Jan Benninghweg 33, het kappen van een boom (verzonden 06-09-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.