Omgevingsvergunningen 12-07-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • Z2023-00000018, Van der Madeweg 21, het realiseren van nieuwbouw (ontvangen 06-07-2023);
 • Z2023-00000020, Joan Muyskenweg 30, het plaatsen van twee logo’s (ontvangen 06-07-2023).

Duivendrecht

 • 2023-063515, Rijksstraatweg 5, het bouwen van een berging (ontvangen 28-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-063522, Polderweg, tijdelijke in en uitritten aan de A9 (ontvangen 28-06-2023);
 • 2023-063528, Amstelweg, het plaatsen van een tijdelijke hulpbrug (ontvangen 29-06-2023);
 • 2023-063525, Waver 40B, het bouwen van een jongveestal/robot ruimte (ontvangen 29-06-2023);
 • 2023-063528, Amstelweg, het bouwen van een tijdelijke hulpbrug (ontvangen 29-06-2023);
 • Z2023-00000012, Amstelweg, het aanbrengen van een extra toegangspoort A9 (ontvangen 05-07-2023);
 • Z2023-00000019, Schoolweg 38, het uitbouwen van de woning (ontvangen 06-07-2023);
 • Z2023-00000021, Middenweg 7, het plaatsen van een containerbatterij (ontvangen 06-07-2023).

Buiten behandeling/geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen 

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2023-020401, in de omgeving van station Duivendrecht, het kappen en compenseren van 220 bomen (buiten behandeling, verzonden 03-07-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-048326, Joan Muyskenweg 29, het bouwen van een laadinfrastructuur (verzonden 03-07-2023).

Duivendrecht

 • 2023-037878, Rijksstraatweg 58, het nieuw bouwen van de brandweerkazerne Duivendrecht (verzonden 30-05-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2023-039539, De Flinesstraat 10, het plaatsen van een hekwerk om het terras (verzonden 30-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-030731, Lepelaar 2, het vervangen van de huidig opbouw (verzonden 30-06-2023);
 • 2023-024977, Polderweg 24, het realiseren van een dagbestedings- en activiteitenruimte (verzonden 06-07-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.