Omgevingsvergunningen 11-10-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000320: Rondehoep west 61, gedeeltelijke funderingsherstel van de woning (ontvangen 29 september 2023).

Vergunningsvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000171: Koningin Julianalaan 16, brandveilig gebruik kinderopvang Tante Kaatje (ingetrokken 31-08-2023). 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • Z2023-00000165: Basilicumhof 16, BenB realiseren in bestaande woning (verzonden 29-09-2023);
  • 2023-063515: Rijksstraatweg 5, het bouwen van een berging (verzonden 04-10-2023);
  • Z2023-00000058: Kloosterstraat 66, het splitsen van het pand in twee woningen (verzonden 04-10-2023

Ouderkerk aan de Amstel

  • Z2023-00000084, Dorpsstraat 38, het vervangen van dakpannen (verzonden 25-09-2023)

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.