Omgevingsvergunningen 11-01-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-126326, De Flinesstraat 1, het verhogen van de draagkracht vloer (ontvangen 28-12-2022);
 • 2023-001542, Ellermanstraat 11, het verbouwen van de woning (ontvangen 31-12-2022).

Duivendrecht

 • 2022-124715, Rijksstraatweg 58, het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne (ontvangen 22-12-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-125088, Grutto 8, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 24-12-2022);
 • 2022-125093, Grutto 18, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 24-12-2022);
 • 2023-000955, “t Kampje, plaatsen van een schaatsbaan van 15 december 2023 tot en met 7 januari 2024 (ontvangen 30-12-2022);
 • 2023-01490, Achterdijk 65A, het bouwen van een woning (ontvangen 31-12-22);
 • 2023-001584, Rembrandt van Rijnweg 54, het vervangen van de kozijnen (ontvangen 01-01-2023).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-103611, Waver 25, het wijzigen van de bestemming agrarisch naar wonen en het bouwen van een logiesgebouw (ingetrokken 27-12-2022).

Buiten behandeling / Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken.

Duivendrecht

 • 2022-088996, Rijksstraatweg 35, het verduurzamen van de woning en het wijzigen van de voorgevel (geweigerd, 01-12-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-103042, Van der Madeweg 53, het plaatsen van gevel reclame en twee vlaggenmasten (beslistermijn verlengd, 07-12-2022);
 • 2022-110779, H.J.E. Wenckenbachweg 118, het realiseren van een inrit (beslistermijn verlengd, 29-12-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-093769, Borchlandweg 18, het bouwen van een grasteamgebouw Sportpark de Toekomst (verzonden 28-12-2022);
 • 2022-113755, De Passage 7, het kappen van 29 bomen en het verplanten van twee bomen (verzonden 29-12-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-049687, Sluisplein 41, het uitbreiden van de supermarkt (verzonden 29-12-2022);
 • 2022-111153, Hoger Einde-Noord 29, het kappen van een slechte boom (verzonden 29-12-2022);
 • 2022-112261, Waver 37, het plaatsen van een tijdelijke woonunit (verzonden 02-01-2023);
 • 2022-086596, Turfstekerspad 2, brandveilig gebruik basisschool ’t Kofschip (verzonden 19-12-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.