Omgevingsvergunningen 09-08-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • Z2023-00000072, Schoolpad 1, het verduurzamen en verbouwen van de woning (ontvangen 23-07-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000084, Dorpsstraat 38, het vervangen van de dakpannen (ontvangen 26-07-2023);
 • Z2023-00000096, De Paarl 15, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 31-07-2023);
 • Z2023-00000097, Knooppunt Holendrecht A9, het bouwen van een technische ruimte (ontvangen 01-08-2023).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-033084, Dorpsstraat boven 23, het vergroten van het bouwvolume op de eerste en tweede verdieping en verbouwen tot 1 zelfstandige woning (ingetrokken, verzonden 24-07-2023);
 • 2023-030279, Binnenweg 6A, het verbouwen van een bijgebouw tot woning (ingetrokken 25-07-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-051009, Burgemeester Stramanweg 63, het wijzigen van kantoor Busken Beheer B.V. (verzonden 26-07-2023);
 • 2023-039932, Achterdijk 54, het vergroten en verduurzamen van de woning (verzonden 31-07-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2023-048340,Prinses Margrietlaan 8, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 21-07-2023);
 • 2023-052885, Porto Buenolaan 6, het aanbouwen van een erker en het bouwen van een uitbouw met een kelder (verzonden 26-07-2023);
 • 2022-111845, Sluisvaart 198, het plaatsen van een dakopbouw en een dakkapel (verzonden 15-06-2023);
 • 2023-058546, Rondehoep West 46A, het bouwen van een opslag loods (verzonden 31-07-2023);
 • 2022-110113, Rondehoep West 41A, het bouwen van een aanlegsteiger (verzonden 02-08-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.