Omgevingsvergunningen 08-03-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-024992, Pieter Braaijweg 8, het plaatsen van een overheaddeur (ontvangen 24-02-2023).

Duivendrecht

  • 2023-026131, Meidoornstraat 17, het plaatsen van een opbouw op de garage (ontvangen 01-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-024952, Waver 25, het realiseren van een bijgebouw (ontvangen 23-02-2023);
  • 2023-024977, Polderweg 24, het realiseren van een dagbesteding en vergaderruimte (ontvangen 24-02-2023);
  • 2023-026195, Rondehoep Oost 4, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (ontvangen 27-02-2023).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-114396, Poort 27B A9 Amstelweg, het gebruiken van poort 27B (ingetrokken 23-02-2023);
  • 2022-117779, Rondehoep West 56A, het plaatsen van handboringen, (ingetrokken 27-01-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2022-116842, Rijksstraatweg 44 tot en met 50, het vergroten van de zijaanbouw van de woning en het realiseren van balkons op de achter aanbouw van de woningen(verzonden 01-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.