Omgevingsvergunningen 08-02-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-017179, Van der Madeweg 1, het kappen van twee bomen (ontvangen 31-01-2023);
  • 2023-017710, het kappen van acht bomen langs de A10 vlakbij een autodealer (ontvangen 01-02-2023).

Duivendrecht

  • 2023-016401, Rijksstraatweg 67, het vervangen van kozijnen (ontvangen 26-01-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-015878, Rondehoep West 23, het uitbreiden van diverse activiteiten (ontvangen 26-01-2023);
  • 2023-015282, Schoolweg 6, het terug plaatsen van een sloot (ontvangen 25-01-2023);
  • 2023-017191, Vredebest 42, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 31-01-2023);
  • 2023-016691, Overweg 46, het plaatsen van twee dakkapellen op 28 februari 2023 (ontvangen 30-01-2023).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-122600, Logistiek Centrum Metro, Verlengde Van Marwijk Kooystraat, het oprichten van een nieuwe verkeerscentrale (verzonden 01-02-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-122592, Vondelstraat 11, het plaatsen van een dakkapel (beslistermijn verlengd (31-01-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-112723 het renoveren en aanbouw woningen Hogerlustlaan 27 (verzonden 02-02-2023).