Omgevingsvergunningen 06-09-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • Z2023-00000161, Kloosterstraat 1, het splitsen van een pand (ontvangen 28-08-2023);
 • Z2023-00000165, Basilicumhof 16, realiseren B&B (ontvangen 28-08-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000160, Vredebest 47, het verlengen van een nok (ontvangen 28-08-2023);
 • Z2023-00000171, Koningin Julianalaan 16, aanvraag brandveilig gebruik (ontvangen 30-08-2023).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

•    Z2023-00000057, Achterdijk 74, het verbouwen van de woning (ingetrokken 21-08-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

 • Z2023-00000043, Joan Muyskenweg 39, Audio Obscura X Amsterdam Dance Event 2023 (verzonden 30-08-2023);
 • Z2023-00000020, Joan Muyskenweg 30, twee keer het logo ‘The Joan’ plaatsen op het dak (verzonden 31-08-2023);
 • Z2023-00000018, Van der Madeweg 21, Realisatie nieuw bedrijfspand (verzonden 31-08-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000022, Dorpsstraat 7, het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een gemeentelijk monument (verzonden 30-08-2023);
 • Z2023-00000021, Middenweg 7, het plaatsen van een containerbatterij (verzonden 31-08-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • Z2023-00000012, Amstelweg/A9, het realiseren van een tijdelijke in/uitrit ten behoeve van werkverkeer (verzonden 28-08-2023);
 • Z2023-00000140, Jan Benninghweg 2, opbouw op bestaand dak (verzonden 31-08-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.