Omgevingsvergunningen 05-04-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-034951, Goudplevier 20, het kappen van een boom (ontvangen 28-03-2023);
  • 2023-035364, Reinier Noomstraat 19, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 29-03-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-017710, Pieter Braaijweg 12, het kappen van twaalf bomen (verzonden 30-03-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-024992, Pieter Braaijweg 8, het plaatsen van een overheaddeur (verzonden 30-03-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-026885, Prinses Ireneplantsoen 6, vergroten en verduurzamen van de woning (verzonden 29-03-2023);
  • 2023-013348, Rembrandt van Rijnweg 16, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 30-03-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.