Omgevingsvergunningen 03-05-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-044863, Kloosterstraat 70, het uitbreiden van de woning (ontvangen 25-04-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-037298, Koningin Julianalaan 40, het afwijken van het bestemmingsplan voor het wonen in een bestaande schuur (ontvangen 04-04-2023);
  • 2023-043287, Overweg 189, het plaatsen van een warmtepomp (ontvangen 20-04-2023);
  • 2023-043295, Coen van Boshuizenlaan 69, het uitbreiden van de woning (ontvangen 21-04-2023);
  • 2023-043324, Coen van Boshuizenlaan 11, het plaatsen van een veranda en erfafscheiding (ontvangen 23-04-2023);
  • 2023-043813, Wethouder Koolhaasweg 10, het plaatsen van een opslagcontainer (ontvangen 24-04-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-033084, Dorpsstraat 27, het vergroten van het bouwvolume op de eerste en tweede verdieping en verbouwen tot een zelfstandige woning (verzonden 27-04-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-019479, Ellermanstraat 38, het bouwen van een nieuw kantoor (verzonden 26-04-2023).

Duivendrecht

  • 2023-030704, ter hoogte van de Abeelstraat 28, het kappen van twee bomen in verband met het vervangen van de gasleiding (verzonden 27-04-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.