Omgevingsvergunningen 01-03-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-022453, Entrada 700, het verbouwen van het kantoorpand (ontvangen 16-02-2023).

Vergunningsvrij/ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

  • 2022-124715, Rijksstraatweg 58, het realiseren van een nieuwe brandweer kazerne op de bestaande situatie (ingetrokken op 16-02-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-122608, Gedempte Sluiskom 12, het realiseren van een aanbouw (vergunningsvrij verzonden op 23-02-2023);
  • 2022-122639, Gedempte Sluiskom 13, het realiseren van een aanbouw (vergunningsvrij verzonden op 23-02-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-014225, Van der Madeweg 41, Willem Fenengastraat 3739, De passage 5, het kappen van drie zieke bomen (verzonden 20-02-2023);
  • 2022-001542, Ellermanstraat 11, het wijzigen van de gevels en het uitbreiden van het bedrijfspand (verzonden 23-02-2023);
  • 2023-014273, Van Marwijk Kooystraat bij huisnummer 3 en Verbindingsweg, het fors terugsnoeien van drie bomen en het afzetten van de kroon van één boom (verzonden 23-02-2023).

Duivendrecht

  • 2022-097245, Populierstraat wooncomplex De Hazelaar, het creëren van een scootmobiel berging (verzonden 20-02-2023);
  • 2022-016401, Rijksstraatweg 67, het vervangen van kozijnen (verzonden 23-02-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-001584, Rembrandt van Rijnweg 54, het vervangen van de kozijnen (verzonden 22-02-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.