Omgevingsvergunningen 01-02-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-014225, Van der Madeweg nabij 41, De Passage nabij 5 en Willem Fenengastraat nabij 37-39, het kappen van drie in zeer slechte staat verkerende bomen (ontvangen 19-01-2023); 
  • 2023-014273, Van Marwijk Kooystraat en de Verbindingsweg, het kappen van vier in zeer slechte staat verkerende bomen (ontvangen 19-01-2023). 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-014294, Prinses Beatrixlaan 7, het verduurzamen en vergroten van de woning (ontvangen 20-01-2023).

Buiten behandeling/geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen 

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-103042, Van der Madeweg 53, het plaatsen van gevel reclame en twee vlaggenmasten (geweigerd, 20-01-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-120400, De Waver, het kappen van 103 bomen door Waternet vanwege een dijkverbetering (verzonden 23-01-2023);
  • 2022-122629, Grutto 5, het realiseren van een dakopbouw (verzonden 23-01-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.