Omgevingsvergunning 28-06-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2023-059546, Stationsplein 1, het plaatsen van twee reclamedragers op het perron (ontvangen 16-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-059585, Hendrick van Avercampweg 18, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 16-06-2023);
  • 2023-060778, Polderweg, het overkluizen van een HS-kabel (ontvangen 20-06-2023);
  • 2023-060788, Polderweg, het aanleggen van duikers (ontvangen 21-06-2023);
  • 2023-060941, Boterbloem 95, het plaatsen van een veranda/tuinkamer (ontvangen 21-06-2023).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-014294, Prinses Beatrixlaan 7, het verduurzamen en vergroten van de woning (ingetrokken 20-06-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2023-050988, Venserpark, het organiseren van een buurtcamping (verzonden 20-06-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.