Omgevingsvergunning 21-06-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-058552, MediArena 2, het realiseren van een tijdelijke opname locatie (ontvangen 14-06-2023).

Duivendrecht

  • 2023-058584, Station Duivendrecht, het aanpassen en plaatsen van een lift (ontvangen 14-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-057515, Rondehoep West 47, het vergroten van de woning (ontvangen 09-06-2023);
  • 2023-058490, Schoolweg 3A, het plaatsen van een tijdelijk pand voor de kringloopwinkel (ontvangen 13-06-2023);
  • 2023-058533, Ambachtenstraat 80, het realiseren van een bedrijfspand (ontvangen 13-06-2023);
  • 2023-058546, Rondehoep West 46A, het bouwen van een opslag loods (ontvangen 13-06-2023).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

  • 2023-049526, Rijksstraatweg 131, het verduurzamen/verbouwen van d’ Oude school (ingetrokken 11-06-2023).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-042206, Ambachtenstraat 58, 64, 68, 72 en 82, het renoveren van de buitengevel (verzonden 13-06-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2023-042211, Molenkade 45, het kappen van een boom (verzonden 09-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-039958, Koningin Wilhelminalaan 5C, het uitbreiden van de woning (verzonden 12-06-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.