Omgevingsvergunning 05-07-2023

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2023-062661, Joop Geesinkweg 909, het plaatsen van gevelreclame (ontvangen 28-06-2023);
  • 2023-063121, De Flinesstraat 1, het verbouwen van een bedrijfspand (ontvangen 28-06-2023).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2023-062640, Polderweg tijdelijke op- en afritten voor A9 verbreding (ontvangen 27-06-2023);
  • 2023-062226, Waver 36A, het plaatsen van een tijdelijke woning (ontvangen 26-06-2023);
  • 2023-063228, Swanevelt 42, het uitbouwen van de woning (ontvangen 29-06-2023).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2023-044863, Kloosterstraat 70, het uitbreiden van de woning (verzonden 23-06-2023).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Tegen een van rechtswege verleende vergunning kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-116395, Porto Buenolaan 13, het vergroten van de woning (besluit van rechtswege verzonden op 28-06-2023).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.