Omgevingsvergunningen 30-11-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-115159, Biesbosch 69, het brandveilig gebruiken en wijzigen brandscheidingen (ontvangen 21-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-114396, Amstelweg, het gebruiken van poort 27B A9 (ontvangen 18-11-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-093769, Borchlandweg 18, het bouwen van een grasteamgebouw (verlengd 21-11-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-102531, Prinses Margrietlaan 20, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 23-11-2022).