Omgevingsvergunningen 30-03-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-033337, Sportpark de Toekomst, het kappen van vijfentwintig bomen en herbeplanten (ontvangen 22-03-2022).

Duivendrecht

 • 2022-032322, In de Houtzaagmolen 6, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 17-03-2022);
 • 2022-033340, Kloosterstraat 35, het plaatsen van een erfafscheiding in de voortuin (ontvangen 21-03-2022);
 • 2022-033998, In de Watermolen 35, het kappen van 2 bomen (ontvangen 23-03-2022). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-032332, Achterdijk 45, het plaatsen van een steiger (ontvangen 17-03-2022);
 • 2022-033975, Aart van der Neerweg 24, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 23-03-2022);
 • 2022-033343, Rondehoep Oost 9Q, het bouwen van een nieuwe woonark (ontvangen 21-03-2022).

Vergunningsvrij/ ingetrokken aanvragen 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-016243, Ellermanstraat 30, het plaatsen van kozijnen (verzonden 21-03-2022). 

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-017729, De Passage 5, het kappen van achtenveertig bomen (verzonden 24-03-2022);
 • 2022-026462, De Passage 7, het bouwrijp maken (verzonden 23-03-2022);
 • 2021-039435, Holterbergweg, tijdelijke reclamezuil (ASD MU ZO 4) (verzonden 18-03-2022);
 • 2021-036588, Holterbergweg, tijdelijke reclamezuil (ASD MU ZO 3) (verzonden 18-03-2022);
 • 2021-036586, Holterbergweg, tijdelijke reclamezuil (ASD MU ZO 2) (verzonden 18-03-2022);
 • 2021-036583, Holterbergweg, tijdelijke reclamezuil (ASD MU ZO 1) (verzonden 18-03-2022);
 • 2021-036577, Holterbergweg, tijdelijke reclamezuil (ASD MU ZO 1) (verzonden 18-03-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 20220062, Strandvlietlaan 11, het kappen van drie slechte bomen (verzonden 21-03-2022);
 • 2022-020827, Holendrechterweg 15, het verplaatsen van de pui van de woonkamer (verzonden 21-03-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.