Omgevingsvergunningen 29-06-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-065555, Joan Muyskenweg 43, het plaatsen van een nieuw reclamelogo (ontvangen 22-06-2022);
  • 2022-066151, MediArena 2, het inrichten van een tijdelijke opnamelocatie (ontvangen 22-06-2022).

Duivendrecht

  • 2022-065552, In de Houtzaagmolen 79, het vervangen van kozijnen (ontvangen 21-06-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-065553, Coen van Boshuizenlaan 70, het uitbouwen van de woning (ontvangen 21-06-2022);
  • 2022-065557, Waver 37, het bouwen van een nieuwe woning (ontvangen 22-06-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-059959, Sportpark De Toekomst, het oprichten van een multifunctioneel gebouw (ingetrokken 16-06-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-044984, Hoger Einde-Zuid 15, het aanvragen van een sloopvergunning (ingetrokken 15-06-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21