Omgevingsvergunningen 28-12-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-122600, ter hoogte van de Verlengde Van Marwijk Kooystraat, het oprichten van een nieuwe verkeerscentrale (ontvangen 12-12-2022);
 • 2022-122635, H.J.E. Wenckenbachweg 144, het realiseren van een crisisopvang (ontvangen 13-12-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-122592, Vondelstraat 11, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 12-12-2022);
 • 2022-122608, Gedempte Sluiskom 12, het vergroten van de woning (ontvangen 12-12-2022);
 • 2022-122629, Grutto 5, het plaatsen van een dakopbouw en zonnepanelen (ontvangen 13-12-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-077730, Borchlandweg 18, het aanleggen van een weg Sportpark de Toekomst (verzonden 19-12-2022);
 • 2022-064545, Borchlandweg 18, het bouwen van een multifunctioneel gebouw Sportpark de Toekomst (verzonden 22-12-2022);
 • 2022-102987, H.J.E. Wenckebachweg nabij 120, voor een tijdelijk appartementencomplex met 93 studio’s voor een periode van 10 jaar (verzonden 21-12-2022).

Duivendrecht

 • 2022-10220503, ’t Ven 36, het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 22-12-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-105053, Boomvalk 1, het uitbreiden van een dakopbouw (verzonden 15-12-2022);
 • 2022-102987, Boomvalk 12, het verlengen van de garage (verzonden 21-12-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.