Omgevingsvergunningen 26-10-2022

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-102987, Wenckenbachweg, het tijdelijk plaatsen van 93 studio’s (ontvangen 17-10-2022);
 • 2022-103024, Verlengde Van Marwijk Kooystraat, het kappen van elf bomen. (ontvangen 17-10-2022).

Duivendrecht

 • 2022-103816, In de Houtzaagmolen 4, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 19-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-102531, Prinses Margrietlaan 20, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 14-10-2022);
 • Rectificatie 2022-099911, Waver 27 moet zijn Waver 37C (ontvangen 06-10-2022).

Vergunningvrij / ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

 • 2022-098399, Clarissenhof 68, het kappen van twee bomen in het achtererfgebied (vergunningvrij, verzonden 17-10-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2022-078248, Duivendrechtsekade, Dorpsplein, evenementenvergunning Sinterklaas Intocht in Duivendrecht op zaterdag 19 november 2022 van 12.30 tot 16.00 uur (verzonden 19-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-088930, Aart van der Neerweg 17, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 14-10-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-076981, Joan Muyskensweg 39, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank van 20 tot en met 23 oktober 2022 (verzonden 14-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-093266, Kerkstraat 30, het plaatsen van een afvalcontainer van 26 september tot en met 15 oktober 2022 (verzonden 19-10-2022).

Duivendrecht

 • 2022-102036, Jupiter 12, het plaatsen van een telekraan van 31 oktober tot en met 4 november 2022 (verzonden 20-10-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.