Omgevingsvergunningen 24-08-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-082879, Prinses Beatrixlaan 11, het vervangen van kozijnen (ontvangen 15-08-2022);
 • 2022-083529, Madelief kavel 22 en 23, het bouwen van een woning (ontvangen 17-08-2022).

Buiten behandeling/ Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-043945, De Flinesstraat 10, het plaatsen van een reclamebord (buiten behandeling gesteld verzonden 16-08-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

 • 2022-068114, Populierstraat 33, het kappen van een boom (verzonden 18-08-2022);

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-040130, Rondehoep West tussen 56A en 57 het aanleggen van een noodinlaat (verzonden 02-06-2022);
 • 2022-059951, Burgemeester Stramanweg 96, het bouwen van een nieuwe woning (verzonden 28-07-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-066151, MediArena 22, het verlengen van een tijdelijke omgevingsvergunning als tijdelijke opname locatie op het parkeerterrein Plus (verzonden 05-08-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-058541, het verlengen van de garage met een overdekte veranda, wijzigen van de voorgevel en plaatsen erfafscheiding (verzonden 15-08-2022);
 • 2022-073661, Grutto 5, het kappen van een boom (verzonden 18-08-2022);
 • 2022-040130, Rondehoep West tussen 56A en 57 het aanleggen van een noodinlaat (verzonden 17-08-2022);
 • 2022-059951, Burgemeester Stramanweg 96, het bouwen van een nieuwe woning (verzonden 16-08-2022);
 • 2022-070358, Prinses Beatrixlaan 9, het verhogen van het dak en het plaatsen van een dakkapel (verzonden 16-08-2022).