Omgevingsvergunningen 23-11-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-113755, De Passage 7, het aanvragen van een kapvergunning (ontvangen 17-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-111845, Sluisvaart 198, het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel (ontvangen 10-11-2022);
  • 2022-112723, Hogerlustlaan 27, het renoveren en uitbreiden woning (ontvangen 14-11-2022);
  • 2022-112730, Kerkstraat 11, het kappen van een boom (ontvangen 14-11-2022);
  • 2022-113277, Rondehoep West 50, het kappen van een boom en het aanleggen van een uitrit (ontvangen 15-11-2022).

Verlengen beslistermijn     

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2022-097245, Populierstraat Wooncomplex Hazelaar, het creëren van een scootmobiel berging (verzonden 17-11-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-096190, Binnenweg 17, het wijzigen van een reeds zonder vergunning gebouwde aanlegsteiger (verzonden 17-11-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.