Omgevingsvergunningen 23-03-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-030658, Borchlandweg, het plaatsen van een bouwkast (ontvangen 11-03-2022);
  • 2022-030650, Verbindingsweg, het snoeien van een boom (ontvangen 11-03-2022).

Duivendrecht

  • 2022-030641, Meidoornstraat 5A, het uitbouwen van de eerste verdieping (ontvangen 12-03-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-030645, Jan Benninghweg 24, het plaatsen van een opbouw (ontvangen 11-03-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-118428, Boomvalk 4, het maken van een uitbouw, het realiseren van een dakterras, het verwijderen van een trap en dichtzetten met beloopbaar glas (verzonden 17-03-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.