Omgevingsvergunningen 22-06-2022

Ingediende aavragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-062998, De Passage 5, het aanvragen van toestemming voor werkzaamheden aan de smartmobility HUB (ontvangen 15-06-2022).

Duivendrecht

  • Rectificatie: 2022-058049, Reijgershof, het kappen van een boom (ontvangen 01-06-2022). Dit moet zijn: 2022-058049, ter hoogte van het gebouw Reijgershof 47 te Ouderkerk aan de Amstel, het kappen van een boom (ontvangen 01-06-2022);
  • 2022-062748, Venserpark, de organiseren van een Buurtcamping van 15 tot en met 17 juli 2022 (ontvangen 14-06-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-061910, Rondehoep Oost 9, het kappen van een boom (ontvangen 10-06-2022);
  • 2022-058049, ter hoogte van het gebouw Reijgershof 47 te Ouderkerk aan de Amstel, het kappen van een boom (ontvangen 01-06-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-111895, Pieter Braaijweg 93-99, het optoppen van een bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 20-05-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-041087, diverse locaties, noodkap van drieëndertig bomen op diverse locaties te Ouder-Amstel (verzonden 10-06-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.