Omgevingsvergunningen 21-12-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-120400, Waver, het aanvragen van een kapvergunning (ontvangen 08-12-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2022-097225, tussen Randweg een Gooiseweg, het vervangen van een vitrine voor een digital reclame zuil (12-12-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-099908, Ellermanstraat 20, het verbouwen en splitsen van de bedrijfsruimte (verzonden 15-12-2022).

Duivendrecht

  • 2022-069407, Molenkade 41, het realiseren van een inrit aan de voorzijde van de woning (verzonden 03-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-105992, Waver 51A, het wijzigen van de vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning (verzonden 12-12-2022);
  • 2022-104243, Madelief 24, het wijzigen van de vergunning voor het bouwen van een nieuwe woning te verplaatsen met een meter (verzonden 15-12-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.