Omgevingsvergunningen 21-09-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-090400, Spaklerweg 58, het vervangen van de huidige woonark door een bestaande woonark (ontvangen 05-09-2022).

Duivendrecht

  • 2022-089883, Rijksstraatweg 103, wijzigen van de bestemming verkeer naar tuin voor een tuinkamer (ontvangen 05-09-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-091035, Binnenweg 5A, bedrijfswoning omzetten naar plattelandswoning (ontvangen 07-09-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-086333, Strandvlietlaan 16, het realiseren van een opbouw op een bestaande aanbouw (ingetrokken, verzonden 15-09-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-065557, Waver 37, het bouwen van een woning (verzonden 12-09-2022);
  • 2022-077725, Overweg 46, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 14-09-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.