Omgevingsvergunningen 20-07-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2022-072832, In de Pelmolen 2, het doorbreken van een draagmuur (ontvangen 12-07-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-071168, Hoofdenburgsingel 130, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 07-07-2022);
 • 2022-071170, Jan de Beyerhof 2, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 07-07-2022);
 • 2022-071627, Klaproos 3A, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 11-07-2022);
 • 2022-071635, Hendrick van Avercampweg 59, het vervangen van de kozijnen (ontvangen 11-07-2022);
 • 2022-072805, Kerkstraat 42, het plaatsen van een tuinhuisje (ontvangen 12-07-2022);
 • 2022-072808, Porto Buenolaan 13, het vergroten van de woning (ontvangen 12-07-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-053373, Van der Madeweg 40, het aanbouwen van een noodstroomaggregaatruimte (verzonden 11-07-2022).

Duivendrecht

 • 2022-023385, Molenkade 59, het wijzigen van gevels en indeling van twee bedrijfsunits (verzonden 23-06-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-043950, Rondehoep West 53A, het realiseren van een in/uitrit (verzonden 13-07-2022);
 • 2022-035641, Hoger Einde-Zuid 15, het uitvoeren van sloop en verbouwwerkzaamheden (verzonden 13-07-2022);
 • 2022-036002, Hoger Einde-Zuid 15, het verbouwen van een gemeentelijk monument (verzonden 13-07-2022);
 • 2022-061910, Rondehoep Oost 9, het kappen van een boom (verzonden 13-07-2022);
 • 2022-060261, Binnenweg 1A (Begraafplaats Karssenhof), het kappen van een monumentale boom (verzonden 13-07-2022).