Omgevingsvergunningen 20-04-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

•    2022-040126. Michaëlplein 124, het vervangen van kozijnen. (ontvangen 09-04-2022);

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-040130, Rondehoep West tussen 56a en 57 het aanleggen van een noodinlaat. (ontvangen 08-04-2022);
•    2022-040137, Prinses Ireneplantsoen 4 en 8, het kappen van 2 bomen. (ontvangen 08-04-2022);
•    2022-040146, Madelief 18, het ombouwen van een schuur naar aangebouwde kamer. (ontvangen 07-04-2022);

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

•    2022-022267, MediArena 2, het vernieuwen van de drie gevelreclame-uitingen. (verzonden 11-04-2022);

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-010398, Rondehoep West 46 A, het aanleggen van een kuilplaat. (verzonden 11-04-2022);

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.