Omgevingsvergunningen 19-10-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-099908, het verbouwen en splitsen van de bedrijfsruimte. (ontvangen 06-10-2022);
 • 2022-100949, n.b. Van der Madeweg 39, het plaatsen van een tijdelijke zendmast. (ontvangen 11-10-2022).

Duivendrecht

 • 2022-099863, Waddenland 28, het doorbreken van een draagmuur. (ontvangen 06-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-099911, Waver 27, het nieuwbouwen van de woning. (ontvangen 06-10-2022);
 • 2022-100786, Koningin Julianalaan 32, het plaatsen van een tijdelijke woning. (ontvangen 10-10-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-077212, Joan Muyskenweg 39, voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan naar het houden van een dansevenement (elektronische muziek) van 20 oktober 2022 tot en met 23 oktober 2022 in de parkeergarage en op het parkeerdek (verzonden 13-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

•    2022-089058, De Paarl 38, het vergroten van de woning (verzonden 13-10-2022);

Geweigerde omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2022-068114, Populierstraat 33, het kappen van een boom (GEWEIGERD, verzonden 03-10-2022).

Verleende vergunningen 

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-098120, De Flinesstraat 9, standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 27 oktober 2022 t/m 8 januari 2023 (verzonden 13-10-2022);
 • 2022-076970, Joan Muyskenweg 39, evenementenvergunning ADE (verzonden 13-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-089996, Sluisplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 27 oktober 2022 t/m 8 januari 2023 (verzonden 10-10-2022);
 • 2022-085214, ’t Kampje, evenementenvergunning “Oktoberfest” (verzonden 14-10-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.