Omgevingsvergunningen 19-01-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-009571, In de Watermolen 56, het aanvragen van een kapvergunning (ontvangen 06-01-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-009563, De Maalkom 6, het wijzigen en vergroten van de erker (ontvangen 07-01-2022);
  • 2022-010398, Rondehoep West 46a, het aanleggen van een kuilplaat (ontvangen 10-01-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouder-Amstel

  • 2021-110598, diverse locaties te Ouder-Amstel, het reduceren van de stam of afzetten kroon van drie bomen (verzonden 10-01-2022);
  • 2021-108408, Boomvalk 9, het realiseren van een dakopbouw (verzonden 12-01-2022).

Duivendrecht

  • 2021-098492, Kloosterstraat 33, het realiseren van een doorbraak in de bouwmuur tussen keuken en eetkamer (verzonden 11-01-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.