Omgevingsvergunningen 17-08-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

•    2022-079468, Duivendrecht, het plaatsen van bouwborden om bekendheid te geven aan het aanleggen van glasvezelkabels (ontvangen 03-08-2022);
•    2022-080604, Roosmarijnhof 42, het vervangen van de garagedeur voor een pui met ramen (ontvangen 05-08-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-078221, Hogerlustlaan 16, het kappen van een boom (ontvangen 27-07-2022);
 • 2022-079828, Vondelstraat 7, het vervangen van een dakkapel (ontvangen 03-08-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-078221, Hogerlustlaan 16, het kappen van een boom (vergunningvrij, verzonden 03-08-2022).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-058541, Strandvlietlaan 11, het uitbreiden van de garage met een overkapping, wijzigen van de voorgevel en het plaatsen van erfafscheiding (verzonden 29-07-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-067898, De Flinesstraat 10, het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een horecaterras (verzonden 01-08-2022);
 • 2022-054513, Sportpark De Toekomst, het plaatsen van tijdelijke gebouwen (verzonden 08-08-2022).

Duivendrecht

 • 2022-072832, In de Pelmolen 2, het doorbreken van een interne draagmuur (verzonden 25-07-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-071170, Jan de Beyerhof 2, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 03-08-2022);
 • 2022-067852, Jan Bulthuisstraat 5, het uitbreiden van een aanbouw aan de voorzijde van de woning (verzonden 03-08-2022);
 • 2022-071627, Klaproos 3A, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 08-08-2022);
 • 2022-041647, Waver 36, het aanbouwen van een bijgebouw (verzonden 11-08-2022);
 • 2022-069403, Brugstraat 3-5, het wijzigen van de binnenindeling van de supermarkt (verzonden 11-08-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.