Omgevingsvergunningen 16-11-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-110109, Joan Muyskenweg 39, het aanvragen van een omgevingsvergunning voor december 2022 (ontvangen 04-11-2022);
  • 2022-110779, H.J.E. Wenckebachweg 118, het aanvragen van een inritvergunning (ontvangen 07-11-2022).

Duivendrecht

  • 2022-108443, Rijksstraatweg 186, renovatie en verbouwing boerderij (ontvangen 03-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-110113, Rondehoep West 41A, het aanleggen van een steiger (ontvangen 06-11-2022);
  • 2022-110790, Hendrick van Avercampweg 31, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 07-11-2022);
  • 2022-111153, Hoger Einde-Noord 29, het kappen van een boom (ontvangen 09-11-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2022-103816, In de Houtzaagmolen 4, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 09-11-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-093781, Koningin Emmalaan 42, het kappen van een boom (verzonden 09-11-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.