Omgevingsvergunningen 16-02-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-019189, Kloosterstraat 19, het kappen van drie bomen (ontvangen 06-02-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-019192, Waver 37, het kappen van bomen (ontvangen 06-02-2022);
  • 2022-019763, Strandvlietlaan / Porto Buenolaan, het kappen van drie bomen (ontvangen 07-02-2022);
  • 2022-020827, Holendrechterweg 15, het verplaatsen van een patiopui (ontvangen 08-02-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

  • 2021-111912, Rijksstraatweg 195, het uitbreiden van de woning en het vergroten van het balkon (ingetrokken, verzonden 07-02-2022);
  • 2022-019189, Kloosterstraat 19, het kappen van drie bomen (vergunningvrij, verzonden 10-02-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-095763, Holendrechterweg 15, het plaatsen van een dakkapel (ingetrokken, verzonden 07-02-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.