Omgevingsvergunningen 14-09-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-086333, Strandvlietlaan 16, plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw (ontvangen 30-08-2022);
  • 2022-089058, De Paarl 38, het vergroten van de woning (ontvangen 02-09-2022);
  • 2022-089395, Hoofdenburgsingel 24, het kappen van een blauwspar (ontvangen 02-09-2022);
  • 2022-088930, Aart van der Neerweg 17, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 30-08-2022).

Duivendrecht

•    2022-08996, Rijksstraatweg 35, het renoveren van de woning (ontvangen 31-08-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-072808, Porto Buenolaan 13, het vergroten van de woning (ingetrokken, verzonden 08-09-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-065557, Waver 37, het bouwen van een woning (verzonden 12-09-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.