Omgevingsvergunningen 13-04-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-037211, Plataanstraat 1, een constructieve doorbraak in een draagmuur (ontvangen 31-03-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-037266, Zilvermeeuw 5, oude kozijnen vervangen door kunststof (ontvangen 31-03-2022); 
  • 2022-037797, Dorpsstraat 30, het bouwen van een woning (ontvangen 01-04-2022);
  • 2022-039078, Rondehoep Oost 12, het aanpassen van de uitrit (ontvangen 06-04-2022). 

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen

Duivendrecht

  • 2022-007660, In de Korenmolen 33, voor het uitbreiden van de woning vergunningsvrij (verzonden 07-04-2022) rectificatie op reeds verleende vergunning In de Korenmolen 33, voor het uitbreiden van de woning verzonden op 25-02-2022 gepubliceerd in week 10. 

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Duivendrecht

  • 2022-023385, Molenkade 59, het wijzigen van gevels en indeling van twee bedrijfsunits (verzonden 04-04-2022).

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 8 april 2022 tot en met 19 mei 2022 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 020-4962121. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-012753, Rondehoep Oost 29, het restaureren van het Gezellenhuis (verzonden 07-04-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-050075, Spaklerweg 75, voor het plaatsen van gevelreclame aan de voorgevel van het bedrijfspand (verzonden 01-04-2022) rectificatie op reeds geweigerde vergunning Spaklerweg 75, voor het plaatsen van gevelreclame aan de voorgevel van het bedrijfspand (verzonden 06-10-2021);  

Duivendrecht

  • 2022-022918, Rijksstraatweg 145, het plaatsen van een dakterras en muurdoorbraak (verzonden 07-04-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-011945, Achterdijk 45, het plaatsen van een dakopbouw (verzonden 10-03-2022).