Omgevingsvergunningen 12-10-2022

Ingediende aanvragen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

  • 2022-098399, Clarissenhof 68, het kappen van 2 bomen. (ontvangen 03-10-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-077216, Rondehoep West 48A, het realiseren van een dierenverblijf (ingetrokken 03-10-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-082879, Prinses Beatrixlaan 11, het wijzigen van de constructie (muurdoorbraak), het wijzigen van de kozijnen en van 2 dakkapellen (verzonden 04-10-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.