Omgevingsvergunningen 12-05-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-047660, H.J.E. Wenckenbachweg 150E, het verlengen van een tijdelijke functiewijziging met 5 jaar (ontvangen 03-05-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-033337, Borchlandweg 18, Sportpark De Toekomst, het kappen van 25 bomen (verzonden 02-05-2022).

Duivendrecht

  • 2022-033340, Kloosterstraat 35, het plaatsen van een erfafscheiding in de voortuin (verzonden 04-05-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-043940, Willem van Egmontlaan 1, het plaatsen van een schutting (verzonden 29-04-2022);
  • 2021-089604, Porto Buenolaan 13, het vergroten van de woning (verzonden 04-05-2022).