Omgevingsvergunningen 09-03-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Duivendrecht

 • 2022-022918, Rijksstraatweg 145, het plaatsen van een dakterras (ontvangen 16-02-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-026101, Waver 40B, het bouwen van een rundveestal (ontvangen 24-02-2022);
 • 2022-026120, Koningin Emmalaan 36, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 23-02-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2021-085279, nabij Kloosterstraat (parkstrook), kleinschalig bouwwerk, geen gebouw zijnde (verzonden 25-02-2022); 
 • 2022-009248, Rijksstraatweg 67, het plaatsen van nieuwe kozijnen (verzonden 25-02-2022); 
 • 2022-007660, In de Korenmolen 33, voor het uitbreiden van de woning (verzonden 25-02-2022); 
 • 2021-116201, Rijksstraatweg 179, het plaatsen van twee dakkapellen (verzonden 28-02-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2021-106304, Achterdijk 14, het realiseren van een aanbouw (verzonden 24-02-2022); 
 • 2021-0013185, nabij Holendrechterweg 37, het maken van een tijdelijke uitweg (verzonden 24-02-2022); 
 • 2021-0013185, nabij Holendrechterzijweg, het aanpassen van poort 27 (tijdelijk)(verzonden 24-02-2022); 
 • 2021-116206, Rondehoep West tussen 56B en 57, het kappen van zeven bomen voor een noodinlaat Waternet (verzonden 28-02-2022);
 • 2022-009563, De Maalkom 6, het wijzigen en vergroten van de erker (verzonden 28-02-2022);
 • 2022-026881, Dorpsstraat 7, het aanvragen van een incidentele festiviteit op 16 april 2022 (ontvangen 01-03-2022);
 • 2022-011540, Achterdijk 72, het vervangen van een bijgebouw (verzonden 02-03-2022);
 • 2022-011529, Boterbloem 59, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 03-03-2022);
 • 2022-019192, Waver 37, het kappen van negen bomen (verzonden 03-03-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.