Omgevingsvergunningen 08-06-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-058049, Reijgershof, het kappen van een boom (ontvangen 01-06-2022).

Vergunningvrij / Ingetrokken aanvragen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-043062, Hoofdenburgsingel 24, het kappen van een boom (ingetrokken, verzonden 25-05-2022).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-030645, Jan Benninghweg 24, het plaatsen van een opbouw (verzonden 27-05-2022).