Omgevingsvergunningen 07-09-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-086596, Turfstekerspad 2, vergunning brandveilig gebruik (ontvangen 25-08-2022);
  • 2022-086333, Strandvlietlaan 16, plaatsen van een opbouw op de bestaande aanbouw (ontvangen 23-08-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-026101, Waver 40B, het bouwen van een rundveestal (ingetrokken 29-08-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-071168, Hoofdenburgsingel 130, plaatsen van een dakkapel (verzonden 31-08-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.