Omgevingsvergunningen 06-07-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-066491, Van der Madeweg, het verrichten van rioleringswerkzaamheden van 8 augustus 2022 tot en met 10 februari 2023 (ontvangen 24-06-2022);
  • 2022-067898, De Flinesstraat 10, het plaatsen van een terras bij het Padelcentrum (ontvangen 27-06-2022).

Duivendrecht

  • 2022-068114, Populierstraat 33, het kappen van een boom (ontvangen 28-06-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-066893, Dorpsstraat 18, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 24-06-2022);
  • 2022-066885, Binnenweg 17, het legaliseren van een reeds aangelegde vlonder (ontvangen 24-06-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2022-065553, Coen van Boshuizenlaan 70, het uitbouwen van de woning (vergunningvrij, verzonden 30-06-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2022-062748, Venserpark, het organiseren van een tijdelijke buurtcamping van 15 tot en met 17 juli 2022 (verzonden 29-06-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.