Omgevingsvergunningen 04-05-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-043945, De Flinesstraat 10, het plaatsen van een reclamebord (ontvangen 22-04-2022). 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-043940, Willem van Egmontlaan 1, het plaatsen van een schutting (ontvangen 21-04-2022);
 • 2022-043950, Rondehoep West 53A, het aanvragen van een vergunning voor een uitrit (ontvangen 22-04-2022);
 • 2022-044984, Hoger Einde-Zuid 15, het aanvragen van een sloopvergunning (ontvangen 25-04-2022).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Duivendrecht

 • 2022-041134, Kloosterstraat 84, het vervangen van het dakkapel (ingetrokken, verzonden 22-04-2022).

Buiten behandeling/geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen 

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-032332, Achterdijk 45, het realiseren van een steiger (weigering verzonden 29-04-2022).

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-029320, Rondehoep Oost 11D, het realiseren van een steiger (verzonden 02-05-2022);
 • 2022-028453, Binnenweg 6A, het herbouwen van een vrijstaand bouwwerk (verzonden 29-04-22).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2022-040126, Michaëlplein 124, het vervangen van kozijnen (verzonden 26-04-2022);
 • 2022-037271, Plataanstraat 1, een constructieve doorbraak in een draagmuur (verzonden 29-04-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-041661, Hoofdenburg 111, het vervangen van een raam aan de voorzijde van de woning (verzonden 25-04-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.