Omgevingsvergunningen 02-11-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-103042, Van der Madeweg 53, het plaatsen van gevelreclame (ontvangen 17-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-104243, Madelief 24, de nieuwe woning één meter verplaatsen (ontvangen 21-10-22);
 • 2022-105053, Boomvalk 1, het uitbreiden van de dakopbouw (ontvangen 21-10-2022);
 • 2022-105056, Boomvalk 12, het verlengen van de garage (ontvangen 23-10-2022);
 • 2022-105992, Waver 51A, het bouwen van een nieuwe vrijstaande woning. (ontvangen 24-10-2022).


Buiten behandeling/geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen 

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

 • 2022-077724, Kruizemunthof 17, het realiseren van een extra verdieping (weigering 28-10-2022). 

Verlengen beslistermijn 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-089395, Hoofdenburgsingel 24, het kappen van een blauwspar (verzonden 27-10-2022).

Kennisgeving verleende concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 3 november tot en met 15 december 2022 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (020) 496 21 21. 

Duivendrecht

 • 2022-070275, Rijksstraatweg 145, het brandveilig gebruiken van een bouw.

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-028453, Binnenweg 6A, voor het herbouwen van een vrijstaand bouwwerk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

 • 2022-090400, Spaklerweg 58, het vervangen van de huidige woonark door een andere bestaande woonark (verzonden 27-10-2022).

Duivendrecht

 • 2022-099863, Waddenland 28, het doorbreken van een draagmuur (verzonden 24-10-2022);
 • 2022-070289, Buitensingel 8, tijdelijk realiseren van een kantine-, kleedkamer gebouw (verzonden 07-10-2022).

Ouderkerk aan de Amstel

 • 2022-079828, Vondelstraat 7, het vervangen van een dakkapel (verzonden 20-10-2022);
 • 2022-075036, Binnenweg 17, het verlengen van een tijdelijke vergunning voor een bouwweg tot 12 oktober 2025 (verzonden 20-10-2022);
 • 2022-091035, Binnenweg 5A, het omzetten van een bedrijfswoning naar een plattelandswoning (verzonden 25-10-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.