Omgevingsvergunningen 01-06-2022

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen 

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-054508, Sportpark De Toekomst, het plaatsen van een tijdelijk gebouw voor jeugd fysiotherapie (ontvangen 20-05-2022);
  • 2022-054513, Sportpark De Toekomst, het plaatsen van tijdelijke gebouwen voor herinrichting (ontvangen 20-05-2022).

Duivendrecht

  • 2022-054491, In de Pelmolen 2, het plaatsen van nieuwe kozijnen (ontvangen 20-05-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2022-030650, Verbindingsweg, het snoeien van een boom (verzonden 23-05-2022).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.