Omgevingsvergunningen 31-03-2021

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-031989, Wethouder Koolhaasweg 6b, het plaatsen van een JOP (jongerenontmoetingsplaats). (ontvangen 19-03-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-018950, Van Marwijk Kooystraat 15, het uitbreiden van de 3e verdieping van het bedrijfspand (verzonden 29-03-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  • 2021-020450, Hoofdenburgsingel 40, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 25-03-2021);
  • 2021-020496, Reijgerseiland 2, het vergroten van de woning en wijzigen van het gevelaanzicht (verzonden 29-03-2021);
  • 2021-020456, Coen van Boshuizenlaan 71, het vervangen van de bestaande garage deur in een kozijn van de woning (verzonden 25-03-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.