Omgevingsvergunningen 30-06-2021

U vindt hieronder de ingediende aanvragen van omgevingsvergunningen en de verleende vergunningen.

Ingediende aanvragen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Ouderkerk aan de Amstel

•    2021-059071, Gedempte Sluiskom 7, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 17-06-2021);
•    2021-060465, Koningin Emmalaan 38, het uitbreiden van het woonhuis. (ontvangen 21-06-2021).

Vergunningvrij/ingetrokken aanvragen 

Amsterdam-Duivendrecht

  • 2021-036608, Borchlandweg 6, het organiseren van een feest. (Ingetrokken, verzonden 23-06-2021).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Duivendrecht

  • 2021-031258, Rijksstraatweg, het uitbreiden van de fietsenstalling van station Duivendrecht. (verzonden 22-06-2021);
  • 2021-055393, Rijksstraatweg 184, 186-186A,186B-188, het wijzigen van de bestemming  (verzonden 24-06-2021).

Ouderkerk aan de Amstel

  •  2021-037993, Nederhoven 81, het realiseren van een dakkapel (verzonden 21-06-2021;
  • 2021-042768, Holendrechterweg 30 C, het plaatsen van een dakkapel. (verzonden 21-06-2021);
  • 2021-044857, Binnenweg 6a, extra uitweg ten behoeve van de uitvoering en onderhoud aan de waterkering (verzonden 23-06-2021);
  • 2021-030632, Koningin Emmalaan 44, voor het uitbreiden van de woning (verzonden 18-06-2021).

Bezwaarschriften 

Bezwaarschriften tegen verleende of geweigerde omgevingsvergunningen binnen zes weken na de achter het besluit vermelde verzenddatum bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel.

Welstand 

Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden onder andere op welstandelijke aspecten getoetst. De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen bij elkaar. Belangstellenden kunnen deze vergadering bijwonen op de publieke tribune. Belanghebbenden in de zin van art 1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen voor het begin van de vergadering spreektijd aanvragen via de behandelend ambtenaar van de gemeente.

Meer informatie 

Voor tijdstip, plaats, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. Brink (020) 496 21 21.